Persbericht
20 jaar Kadans

Jeugdcentrum 'Kadans' Aalter viert twintigste verjaardag

Het Aalterse Jeugdcentrum 'Kadans' blies op 21 september 2016 precies 20 kaarsjes uit! Dit jubileum wordt gevierd met evenementen, fuiven, concerten en opendeurmomenten doorheen het hele seizoen 2016 - 2017.
De volledige kalender is te vinden op www.jckadans.com/20jaar.

Twintig jaar na de opening bruist het jeugdcentrum als nooit tevoren met meer dan zeshonderd activiteiten en meer dan 20'000 bezoekers per jaar. Naast het uitbouwen van een eigen jeugdwerking en programmatie heeft Kadans als doelstelling om de verschillende lokalen in het gebouw ter beschikking te stellen voor tal van activiteiten. Jeugd en jeugdverenigingen krijgen daarbij steeds voorrang.

De jeugdwerking van Kadans staat open voor iedereen en wordt het meest zichtbaar in de uitgebreide kalender aan openbaar toegankelijke evenementen en thema-avonden. Daarnaast staan het goed uitgeruste, vlot toegankelijke gebouw en de ondersteuning van de medewerkers ter beschikking van alle verenigingen, particulieren en openbare diensten.

De werking van Kadans wordt in goede banen geleid door drie personeelsleden en de bestuursorganen (raad van bestuur en algemene vergadering), wiens leden vertegenwoordigers zijn van de gemeenteraad en de jongerenwerking. Het jeugdcentrum is een gemeentelijk gebouw; de vzw die de uitbating verzorgt, wordt infrastructureel, logistiek en inhoudelijk ondersteund door het gemeentebestuur van Aalter.

Meer info over het feestjaar 2016 - 2017: www.jckadans.com/20jaar.