20 jaar wadde ?

20 jaar wadde?

Ontstaan
Vzw Gemeentelijk Jeugdcentrum 'Kadans' is ontstaan uit de verenigde inspanningen van de gemeente Aalter en de kerngroep van het vroegere jeugdcafé 'De Spiegel', ondersteund door de Jeugdraad.
Het Jeugdcentrum wordt op 21 september 1996 in aanwezigheid van bevoegd minister Luc Martens geopend. De opening wordt gevierd met meer dan twintig openingsactiviteiten, gespreid over vier weken.

Twintig jaar later
Nu, twintig jaar later, bruist het jeugdcentrum als nooit tevoren met meer dan 600 activiteiten en meer dan 20.000 bezoekers per jaar en tientallen enthousiaste vrijwilligers.
JC Kadans, gevestigd in de Stationsstraat 71 te Aalter, speelt een belangrijke rol in het Aalterse jeugd(werk)beleid.

De werking is gebaseerd op twee pijlers: enerzijds het uitbouwen van een eigen jongerenwerking, anderzijds het uitbaten van het gebouw.

Jongerenwerking
De eerste pijler is de jongerenwerking. Een grote groep jongeren van Aalter en omstreken vinden hun tweede thuis in het jeugdcentrum. Zij zijn de motor van een bloeiende vrijwilligerswerking.

Met het jeugdhuis als wekelijkse uitvalsbasis organiseren zij een indrukwekkende kalender aan fuiven, concerten, feestjes, thema-avonden, ... . Op hun palmares staan bijvoorbeeld 't Endezomer, de Oudejaarsfuiven, de trappistenbar, Red Light District en tal van andere kleine of grote activiteiten.

Ervaren vrijwilligers die dat willen kunnen doorstromen naar verschillende werkgroepen, opgeleid worden tot permanentieverantwoordelijke of het beleid van het jeugdcentrum en van de gemeente Aalter mee vorm geven door lid te worden van bestuursorganen (Raad van bestuur en Algemene vergadering) van het jeugdcentrum of van de jeugdraad.

Uitbating van het gebouw
De tweede pijler is het uitbaten van het gebouw. Het goed uitgeruste, vlot toegankelijke gebouw en de ondersteuning van de medewerkers staan ter beschikking van alle verenigingen, particulieren en openbare diensten.

Kadans is een ideale locatie voor vergaderingen, vormingen, tentoonstellingen, lessenreeksen, privéfeestjes, fuiven, optredens, repetities, etc.

Het gebruiksreglement geeft voorrang aan jongeren en jeugdverenigingen. Voor erkende Aalterse verenigingen is het gebruik van de ruimtes in Kadans volledig gratis; voor anderen houden we de prijzen zéér democratisch.

Begeleiding
De werking van het jeugdcentrum wordt in goede banen geleid door drie personeelsleden en de bestuursorganen, wiens leden vertegenwoordigers zijn van de gemeenteraad en de jongerenwerking. Jeugdcentrum Kadans wordt infrastructureel, logistiek en inhoudelijk ondersteund door het gemeentebestuur van Aalter.